Nieuws

Het NH-kerkje

De gemeente Maasdriel heeft besloten om over te gaan tot verkoop van het NH-kerkje. Eerdere voorstellen van de dorpsraad en EVA om van het kerkje een cultureel centrum te maken ten behoeve van de inwoners van Alem werden door de gemeente afgewezen. Zowel de dorpsraad als EVA zijn slecht te spreken over de plannen van de gemeente en ondernemen allerlei acties om het NH-kerkje te behouden als cultureel centrum voor de bewoners van Alem. Zo zijn we inmiddels in gesprek met de stichting Gelderse Kerken die probeert monumentale kerken van de ondergang te redden. Deze stichting koopt monumentale kerken tegen een symbolisch bedrag op en draagt de kosten van het onderhoud. De kerk wordt vervolgens overgedragen aan de bevolking die het monument voor allerlei culturele doeleinden mag gebruiken. Mocht de gemeente hier niet mee instemmen dan staan ook nog andere opties open. Gedacht wordt aan het gezamenlijke aankoop van het kerkje door de inwoners van Alem. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer nieuws