Agenda

Onze agenda

Op deze pagina vindt u de agenda van de erfgoedvereniging. Alle activiteiten, vergaderingen of tentoonstellingen kunt u hier terugvinden. Ook activiteiten die niet door ons worden georganiseerd, maar die mogelijk interessant zijn voor de leden nemen we op in onze agenda. Heeft u zelf een activiteit die u graag toegevoegd zou zien dan kunt u uw suggestie doorgeven via het onderstaande emailadres van de erfgoedvereniging.

8 juni 2024

Bezoek aan een Eendenkooi te Maren Kessel

De eendenkooi is reeds eeuwen lang, in de lage waterrijke gebieden, een opvallend landschapselement. In Maren Kessel zijn nog steeds drie eendenkooien aanwezig. Op 8 juni gaan we een van die kooien, onder begeleiding van een gids, nader bekijken. 

22 april 2024

Het "Belgisch" Trekpaard

Op maandag 22 april 2024 verzorgt Wim van Lankveld uit Schijndel een lezing over: ‘Het Belgisch Trekpaard’. De lezing begint om 20.00 uur in MFA De Snoeck, Marktplein 24 te Lith. De lezing is georganiseerd door de heemkundekring Maasdorpen Lith

20 april 2024

Excursie naar Nationaal Monument Kamp Vught

Op 20 april brengt de Erfgoedvereniging Alem een bezoek aan het Nationaal Monument Kamp Vught. 

15 december 2023

Lezing over de historie van Alem

Jan van Kessel van de Erfgoedvereniging Alem  verzorgt een lezing over de historie van Alem. Het is een verhaal over macht, gezag, geloof, water en uiterwaarden op en rondom een oude rivierduin. De geschiedenis van Alem geeft een boeiende inkijk in de vele zaken, die speelden in dit vroegere Brabantse Maasdorp  in de Bommelerwaard.   De lezing is in dorpshuis De Drie Linden, Sint Odradastraat 17a, aanvang 20:00 uur.

De Erfgoedvereniging Alem en de Historische Kring Bommelerwaard bieden u deze lezing gezamenlijk aan.

Entree voor leden is gratis, entree voor niet leden €5,- .

10 oktober 2023

Lezing zuiderwaterlinie

Jos Cuijpers, historicus bij de alliantie Zuiderwaterlinie, verzorgt een lezing over deze verdedigingslinie. Zo’n 325 jaar geleden legde vestingbouwer Menno van Coehoorn de basis voor de Zuiderwaterlinie, die Holland tegen aanvallen uit het Zuiden moest beschermen. De lezing is in dorpshuis De Drie Linden, Sint Odradastraat 17a, aanvang 20.15. Entree voor leden is gratis, voor niet leden €5,-.

16 januari 2023

Bezoek aan Regionaal Archief Rivierenland in Tiel

Leden en andere belangstellenden kunnen zich opgeven voor een bezoek aan het RAR. Tijdens dit bezoek wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden van het archief en worden een aantal bijzondere stukken uit de Alemse geschiedenis getoond. Het bezoek staat gepland voor de avonduren, zodat zoveel mogelijk geïnteresseerden kunnen deelnemen.

22 november 2022

Lezing van Ton van Balken over de Alemse natuur

Ton van Balken, voorzitter van de natuurwacht Bommelerwaard, houdt een lezing over de Alemse natuur. De lezing begint om 20 uur en wordt gehouden in Het Hart van Alem.

11 oktober 2022

Fotoavond

Omdat de eerste fotoavond een succes was, organiseert de Erfgoedvereniging op 11 oktober voor de tweede keer een fotoavond. Belangstellenden wordt gevraagd om foto’s over Alem mee te nemen. De avond wordt gestart met een korte presentatie van de Erfgoedvereniging waarbij een aantal bijzondere foto’s over Alem worden getoond. Daarna kunnen de aanwezigen met elkaar foto’s bekijken die ze hebben meegenomen. Mocht u hele bijzondere foto’s in uw bezit hebben dan zou de Erfgoedvereniging deze graag willen inscannen voor het fotoarchief van de vereniging. U ontvangt nog een bericht over de precieze plaats en tijd van deze bijeenkomst.